Kvalitets- och miljöledningssystem

Fönster & Fasadgruppen har ett kvalitets- och miljösystem (KMA) som är anpassat för fönster-entreprenader.

KMA-systemet gör att vi:

  • ökar marknadens förtroende och företagets lönsamhet genom nöjdare kunder
  • fokuserar på processtänkande, kvalitet och leveranssäkerhet
  • förbättras och utvecklas kontinuerligt

Vi arbetar aktivt med planering av resurser och ständiga förbättringar i våra processer.

Kvalitetspolicy:

  • Fönster & Fasadgruppen och våra anställda, ansvarar för att varor och tjänster levereras till våra kunder i rätt tid, till överenskommen kvalitet och kostnad.
  • Fönster & Fasadgruppen skall genom kunnande och hög serviceanda sätta kunden i centrum och därigenom få nöjda kunder.
  • Framtagning av produkter och lösningar skall styras av kundens behov och flexibilitet. Detta skall ske med optimalt utnyttjade resurser, hög lönsamhet, hög kvalitet samt på ett, för individen och kunden, säkert sätt samt med hög miljömedvetenhet.
  • KMA-systemet skall vara ett system som ständigt förbättras och hålls levande, samt ett stöd för ledningen och varje medarbetare nu och i framtiden.