Så här kan ett fönsterprojekt genomföras

Förstudie

Vi gör en grundlig inventering av era fönster. Vi kontrollerar fönstrets funktion, värmeisolering, målningsstatus och eventuell röta eller fukt. Glas, beslag, kitt, drevning och tätningslister kontrolleras också. Vi kan även kontrollera fasaden med vår värmekamera, så kallad thermografering. Självklart lyssnar vi också på dina önskemål.

Åtgärdsförslag

Utifrån förstudien lämnar vi ett eller flera förslag på åtgärdsprogram där samtliga kostnader specificeras. Om du önskar så gör vi ett provmontage av en el. flera lösningar.

Besparingskalkyl

Det är viktigt att bedöma kostnader i förhållande till andra eventuella åtgärder. Vid behov lämnar vi en noggrann besparingskalkyl som tar hänsyn till energibesparing och kommande fönsterunderhåll.

Läs mer om energibesparing >>

Montering

När vi är överens om tid, utförande och kostnad startar planeringen hos oss. Efter uppmätning och tillverkning startar montaget (sker inifrån) med våra erfarna montörer. Genom noggranna förberedelser kan arbetet klaras på ca 1 timme per fönster för utbytessystem, vilket innebär minimalt besvär för de boende!

Vårt kvalitets- och miljösystem (KMA), som är anpassat för fönsterentreprenader, avslutas med kundenkäter till lägenhetsinnehavaren för att fånga upp anmärkningar inför slutbesiktning/överlämning.